MENU

Bukod sa paglilingkod sa bayan at mamamayan, bahagi ng ating pagiging pulis ang pagkakaroon ng respeto sa mga tradisyon ng Philippine National Police.

Back